ASM Translations
English flag linked to English webpage
[In English]
ASM Translations
Fotografía dun gato
Menú principal

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña

Currículo

Licenciada en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Tradución Literaria e Humanística pola Universidade de Barcelona.
[Volver ao menú principal]

Linguas

As miñas linguas de traballo son galego como lingua A e inglés como lingua B, ambas nun nivel C2 do marco común europeo de referencia para as linguas. Tamén podo aceptar encargos en español (C2) e alemán (C1).

[Volver ao menú principal]

Tipoloxía de textos

Estou especializada en textos literarios e humanísticos, aínda que acepto calquera tipo de texto escrito.
[Volver ao menú principal]

Prazos de entrega

Os prazos de entrega variarán segundo a extensión do encargo, polo que cómpre poñerse en contacto primeiramente para acordalo.
[Volver ao menú principal]

Prezos

Cada palabra custará 5 céntimos. En textos especialmente longos podo chegar a facer unha rebaixa dun céntimo, se previamente así o acordamos, polo que quedará en 4 céntimos por palabra.[Volver ao menú principal]

Ferramentas en liña


DRAG: Dicionario monolingüe de galego da Real Academia Galega.

COLLINS: Dicionario monolingüe de inglés de Collins.

GOOGLE: Ferramenta de busca en Internet.

DICIONARIO DE CAMBRIDGE: Dicionario en varias linguas de Cambridge.
[Volver ao menú principal]

Para contactar comigo escribídeme a:


Enlace ao meu correo electrónico
asixto2016@gmail.com